A A Drukuj

8 maja 2017 08:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rada Muzeum 2017

15 marca 2017 odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu. Członkowie Rady dokonali pozytywnej oceny przedstawionych na posiedzeniu sprawozdania za rok 2016 i planów na rok 2017.

15 marca 2017 odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu. Członkowie Rady dokonali pozytywnej oceny przedstawionych na posiedzeniu sprawozdania za rok 2016 i planów na rok 2017.

Skład Rady:

Przewodniczący – prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, Polska Akademia Umiejętności

Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. Jacek Purchla, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Kazimierz Barczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

prof. dr hab. Wojciech Bałus, Instytut Historii Sztuki UJ

dr hab. Andrzej Betlej, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

prof. dr hab. Zbigniew Dresler, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Józef Grabski, IRSA

prof. dr hab. Adam Małkiewicz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

dr Anna Prokop-Staszecka, Rada Miasta Krakowa

Anna Stebelska-Tomaszewska, Departament Dziedzictwa Kulturowego – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Biuletyn Informacji Publicznej — Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Logowanie