A A Drukuj

9 czerwca 2014 21:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Instrukcja obsługi strony

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Zamku Królewskiego na Wawelu

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Zamku Królewskiego na Wawelu

Podstawa prawna

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Zamku Królewskiego na Wawelu tworzona jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  1. Ustawą z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.),
  2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ilekroć w niniejszej instrukcji używa się skrótów, rozumie się przez nie:

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej,

BIP ZKW - Biuletyn Informacji Zamku Królewskiego na Wawelu,

ZKW – Zamek Królewski na Wawelu

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

Instrukcja dotyczy podmiotowej strony BIP ZKW, na której udostępnia się informacje publikowane i aktualizowane przez ZKW.

Informacje zostały umieszczone w menu przedmiotowym umieszczonym po lewej stronie, podzielonym na grupy tematyczne.

Po kliknięciu na wybraną grupę rozwija się lista dostępnych pododdziałów.

Zakładka "Wyszukiwarka dokumentów" – umiejscowiona na pasku w górnej części strony – prowadzi do wyszukiwarki, umożliwiającej odnalezienie dokumentów, zawierających poszukiwaną frazę.

Logo BIP – umiejscowione w lewym górnym rogu – jest równocześnie linkiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej

Logo Zamku – umiejscowione w lewym górnym rogu - jest linkiem do strony podmiotowej BIP (home) Zamku Królewskiego na Wawelu

Napis „Zamek Królewski na Wawelu” – umiejscowiony w prawym górnym rogu – jest równocześnie linkiem do serwisu www Zamku Królewskiego na Wawelu

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Zazwyczaj są publikowane w formacie PDF (Portable Document Format) i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego programu Adobe Reader.

Biuletyn Informacji Publicznej — Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Logowanie