A A Drukuj

9 września 2014 20:50 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Informacje ogólne

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki jest narodową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury pod numerem 21/92 oraz w Państwowym Rejestrze Muzeów pod numerem 16/98.

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki jest narodową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury pod numerem 21/92 oraz w Państwowym Rejestrze Muzeów pod numerem 16/98.

Zamek Królewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej.

Celem Zamku jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, w szczególności:

 • zachowanie zabytkowej substancji Wawelu jako najwyższej rangi pomnika historii, tradycji kulturowej i religijnej narodu polskiego oraz elementu dziedzictwa światowego,
 • ideowe odtworzenie przeszłości Wawelu w jej wielorakich aspektach,
 • szerokie włączenie powyższych wartości w obieg kultury narodowej.

Zamek realizuje powyższe cele poprzez:

 • gromadzenie i skuteczne ochranianie odpowiednio dobranych dzieł sztuki i pamiątek historycznych,
 • poddawanie konserwacji swych zabytkowych budowli i zbiorów w celu utrzymania ich w możliwie najlepszym stanie,
 • upowszechnianie w kraju i zagranicą swych zabytków i wiedzy na temat Wawelu
  w sposób sprzyjający pełnemu odbiorowi ich wartości,
 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej,
 • utrzymywanie w należytym stanie pozostających w jego zarządzie zabudowań wraz z otoczeniem i wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem.

Nazwa, wizerunek i logo Zamku są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.

FREKWENCJA na ekspozycjach w latach 2005-2013:

2013 – 1 255 504

2012 – 1 219 493
2011 – 1 015 116
2010 – 1 009 833
2009 – 1 128 391
2008 – 1 143 536
2007 – 975 053
2006 – 972 879
2005 – 1 032 932

Biuletyn Informacji Publicznej — Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Logowanie