A A Drukuj

9 lipca 2014 10:52 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Informacje ogólne

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki jest narodową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury pod numerem 21/92 oraz w Państwowym Rejestrze Muzeów pod numerem 16/98.

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki jest narodową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury pod numerem 21/92 oraz w Państwowym Rejestrze Muzeów pod numerem 16/98.

Zamek Królewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej.

Celem Zamku jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, w szczególności:

 • zachowanie zabytkowej substancji Wawelu jako najwyższej rangi pomnika historii, tradycji kulturowej i religijnej narodu polskiego oraz elementu dziedzictwa światowego,
 • ideowe odtworzenie przeszłości Wawelu w jej wielorakich aspektach,
 • szerokie włączenie powyższych wartości w obieg kultury narodowej.

Zamek realizuje powyższe cele poprzez:

 • gromadzenie i skuteczne ochranianie odpowiednio dobranych dzieł sztuki i pamiątek historycznych,
 • poddawanie konserwacji swych zabytkowych budowli i zbiorów w celu utrzymania ich w możliwie najlepszym stanie,
 • upowszechnianie w kraju i zagranicą swych zabytków i wiedzy na temat Wawelu
  w sposób sprzyjający pełnemu odbiorowi ich wartości,
 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej,
 • utrzymywanie w należytym stanie pozostających w jego zarządzie zabudowań wraz z otoczeniem i wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem.

Nazwa, wizerunek i logo Zamku są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.

Biuletyn Informacji Publicznej — Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Logowanie