A A Drukuj

9 czerwca 2014 20:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Informacje ogólne

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki jest narodową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury pod numerem 21/92 oraz w Państwowym Rejestrze Muzeów pod numerem 16/98.

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki jest narodową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury pod numerem 21/92 oraz w Państwowym Rejestrze Muzeów pod numerem 16/98.

Zamek Królewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej.

Celem Zamku jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, w szczególności:

  • zachowanie zabytkowej substancji Wawelu jako najwyższej rangi pomnika historii, tradycji kulturowej i religijnej narodu polskiego oraz elementu dziedzictwa światowego,
  • ideowe odtworzenie przeszłości Wawelu w jej wielorakich aspektach,
  • szerokie włączenie powyższych wartości w obieg kultury narodowej.

Zamek realizuje powyższe cele poprzez:

  • gromadzenie i skuteczne ochranianie odpowiednio dobranych dzieł sztuki i pamiątek historycznych,
  • poddawanie konserwacji swych zabytkowych budowli i zbiorów w celu utrzymania ich w możliwie najlepszym stanie,
  • upowszechnianie w kraju i zagranicą swych zabytków i wiedzy na temat Wawelu
    w sposób sprzyjający pełnemu odbiorowi ich wartości,
  • organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
  • prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej,
  • utrzymywanie w należytym stanie pozostających w jego zarządzie zabudowań wraz z otoczeniem i wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem.

Nazwa, wizerunek i logo Zamku są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.

Biuletyn Informacji Publicznej — Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Logowanie