A A Drukuj

9 lipca 2014 10:54 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Historia

Zamek Królewski na Wawelu wraz ze wzgórzem wawelskim to jedno z najbardziej znaczących historycznie i kulturalnie miejsc w Polsce.

Zamek Królewski na Wawelu wraz ze wzgórzem wawelskim to jedno z najbardziej znaczących historycznie i kulturalnie miejsc w Polsce.

Przez wieki był siedzibą królów polskich. Przez lata świetności był symbolem polskiej państwowości, w czasie utraty niepodległości tę rolę przejęła katedra wawelska.

W r. 1930 poprzez włączenie go do państwowych zbiorów sztuki, zamek wawelski stał się jednym z najważniejszych polskich muzeów, a także siedzibą prezydenta Rzeczpospolitej.

Z początkiem w. XX podjęto monumentalny program odnowy zmierzający do przywrócenia mu dawnej świetności, trwający właściwie do dziś, wciągając w to Polaków zamieszkałych
w kraju i zagranicą. Po II wojnie światowej został samodzielną instytucją pod nazwą Pań-stwowe Zbiory Sztuki, gromadząc, wystawiając, konserwując znakomite dzieła sztuki .

W r. 1978 został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Od r. 1992 instytucja nosi oficjalną nazwę Zamek Królewski na Wawelu-Państwowe Zbiory Sztuki, jest narodową instytucją kultury, muzeum o charakterze rezydencji historycznej, dokumen-tującym dzieje i bogactwo kultury dawnej Polski.

Biuletyn Informacji Publicznej — Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Logowanie