A A Drukuj

21 stycznia 2015 14:29 | wersja 577 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Akty prawne

Status prawny oraz organizację Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki regulują następujące akty prawne:

 1. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19.07.2013 (poz. 27) w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu – Państwowym Zbiorom Sztuki (Dz.Urz. MKiDN 2013, poz 27)
  plik Zarządzenie MKiDN-Statut.pdf
 2. Statut Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki stanowiący Załącznik do Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19.07.2013 (Dz.Urz. 2013, poz. 27)
  plik Statut ZKW.pdf
 3. Aktualny odpis z Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dnia 20.01.2014, nr RIK 21/92
  plik Odpis z RIK.pdf
 4. Aktualnie obowiązujący Regulamin Organizacyjny Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki z dnia 28.03.2012
  plik Regulamin Organizacyjny ZKW.pdf
  plik ZKW schemat_organizacyjny.jpg

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Logowanie